Petice za dostavbu dálnice D1 Říkovice - Přerov

29. 10. 2020

Pokud chcete připojit svůj podpis pod petici, vytiskněte ji, podepište a zašlete na adresu uvedenou v petici či osobně doručte na OV KSČM, Palackého 8, Přerov. Budeme rádi, pokud petici necháte podepsat svým sousedům a známým.

 

Zainteresovaným subjektům – Zastupitelstvu města Přerova, Ředitelství silnic a dálnic, spolkům Děti Země a Krajina Dluhonice

My, níže podepsaní, jsme hluboce znepokojeni s řešením dopravní situace ve městě Přerově. Nesouhlasíme s tím, aby se jednání stále konala bez nás, občanů města, o nás a proti nám. Dostavba dálnice D1  Říkovice - Přerov, a tím dobudování dlouho očekávaného obchvatu města Přerova se opět rozhodnutím soudu odkládá. Tento odklad znamená pokračování trvalého poškozování životního prostředí v našem městě, trvání permanentních kritických dopravních situací, ohrožování našich životů i zvyšujících se ekonomických škod.

Vyzýváme všechny zainteresované subjekty, aby bez zbytečného odkladu zasedly k jednacímu stolu, zapomněly na své úzké skupinové zájmy a vzaly si za své zájmy většiny občanů Přerova, a našly společný kompromis, který povede k jedinému, dostavbě dálnice D1.