KSČM za sebou nemá žádné skandály

7. 10. 2021

Rozhovor Haló novin s Ludvíkem Šuldou, vedoucím kandidátem KSČM ve volbách do Sněmovny v Olomouckém kraji

Proč by lidé měli volit komunisty?
Těch důvodů je celá řada. KSČM je jediná politická strana, která za sebou nemá žádné skandály či korupční aféry. Jsme pevně ideově ukotveni, a nejsme tedy jako jiné strany »kam vítr tam plášť«. Občan u nás ví, že co slíbíme, to se snažíme splnit. I proto se nám v tomto volebním období podařilo například prosadit trvalý růst minimální mzdy či pravidelnou valorizaci důchodů, dále pak udržet kvalitní a dostupnou zdravotní péči bez zvyšování spoluúčasti pacientů a zavést jednotnou jízdenku pro všechny přepravce na železnici. Mohlo toho být samozřejmě daleko víc, ale schválené zdanění církevních restitucí nám smetl Ústavní soud a například zavedení pěti týdnů dovolené úspěšně blokovala pravice.

Pokud nám voliči dají svůj hlas i v nastávajících volbách, můžeme jim slíbit, že uděláme vše pro to, aby za poctivě odvedenou práci dostávali odpovídající odměnu a nemuseli v ruce obracet každou korunu. Zabráníme dalšímu rozkrádání majetku naší země. Budeme i nadále stát za tím, aby byla zdravotní péče kvalitní, dostupná a bezplatná. Rovněž jsme proti jakémukoli zavádění školného na vysokých školách, ale i jiných typech škol zřizovaných státem, městy či obcemi. Zabráníme dalšímu růstu ceny bydlení, budeme podporovat masivní výstavbu obecních, ale i družstevních bytů. Bydlení se totiž v posledních letech stalo luxusem, namísto toho, aby bylo samozřejmostí. Prosadíme referendum o dalším setrvání v Evropské unii a o vystoupení z NATO. Z paktu, který neslouží zájmům ČR, ale USA.

Jaký volební výsledek KSČM očekáváte? V posledních, krajských volbách se straně nedařilo. Co je třeba udělat pro změnu?
Mluvíme o tom stále, strana musí být vidět. Vidět v médiích, být vidět mezi občany, hájit jejich zájmy. Občany často matou naše nejednoznačná vystoupení, lavírování. Chtějí jasná stanoviska a především skutky. Hlavním naším problémem ovšem je, že neumíme svou práci prodat, chybí nám tzv. tah na branku. Mnoho věcí, které se nám daří prosadit, si přivlastňuje někdo jiný. I to je potřeba změnit.

Další, co je třeba změnit, je i styl vedení kampaně. V letošním roce se nám daří více využívat sociální sítě, Facebook, jinde na internetu je zatím naše reklama slabá. Na okresech však často při kontaktní kampani spoléháme na to, že volič přijde za námi, děláme mítinky za účasti zlomku lidí. Domnívám se, že hlavní by měla být skutečná kontaktní kampaň, jít aktivně za občany, oslovit je, předat jim náš program a diskutovat s nimi.

A jaký volební výsledek očekávám? Navzdory tomu, co jsem uvedl, věřím, že strana celostátně překročí pětiprocentní hranici a v Poslanecké sněmovně zůstane. Dle mého mínění krajské volby, i vzhledem k poměrně velkému strachu z covidu, aktivizovaly trošku jiný elektorát. Dnes již je situace především díky očkování trochu jinde. Krajské zastupitelstvo nám v Olomouckém kraji uteklo o zhruba 500 hlasů. Jsem optimista a věřím, že letos tomu tak nebude a jednoho poslance v kraji zcela jistě udržíme.

Co vnímáte jako současné největší problémy Olomouckého kraje?
Olomoucký kraj má řadu závažných problémů. Za ten hlavní považuji zaostávání kraje za většinou dalších krajů, co se týká životní úrovně našich občanů. To má několik příčin, je to nedokončená dálnice D1 u Přerova, ale i D35, a dále chybějící potřebné obchvaty řady měst a obcí a nedostatečné dopravní propojení s okresy Šumperk a Jeseník, jejichž rozvoj by měl být prioritou. S lepší dopravní dostupností našeho kraje a jeho jednotlivých částí souvisí jeho atraktivnost pro zaměstnavatele, ale i turisty.

Pokud hovoříme o zaměstnanosti, jde o další z řady problémů Olomouckého kraje. Souvisejí s ní hojné montovny a sklady. Ty byly často postaveny na úrodné zemědělské půdě Hané, namísto na místě bývalých zaniklých továren či zemědělských družstev. Vyrábějí často druhotné komponenty pro automobilový průmysl, jsou logistickými sklady velkých nadnárodních korporací. Lidé, kteří jsou zde zaměstnáni, mohou na těchto místech pracovat bez patřičné kvalifikace. Je tak pravidlem, že tyto firmy nepřinášejí do Olomouckého kraje vyšší přidanou hodnotu a nabízejí tak podprůměrné mzdy. Přitom obyvatelé Olomouckého kraje jsou vzdělaní a pracovití a zaslouží si přivést do našeho regionu takové firmy, které na základě inovací budou moci nabídnout dostatečný počet pracovních míst a vytvářet skutečně takové hodnoty, které zároveň zvýší mzdovou úroveň kraje.

Dalším závažným problémem je obchod s chudobou. Spekulanti, především na vesnicích, skupují staré, již chátrající domy a sestěhovávají do nich nájemníky, od kterých pak na úkor státu pobírají příspěvky na bydlení. Těchto lidí v takových chátrajících a neudržovaných domech bydlí často desítky. Z toho důvodu je potřeba pomoci obcím s vyvlastňováním chátrajících, dlouho neobývaných domů, či jim dát právo prioritního odkupu. Také je pravděpodobně potřeba stanovit normativ, kolik metrů čtverečních obytné plochy by mělo připadnout na jednoho člověka.

S obchodem s chudobou jsou svázány také vyloučené lokality. Zde by měly být aktivní především obce ve spolupráci s orgány státní správy, ale i neziskovými organizacemi a Policií ČR, v případě dětí i se školami. Nesmí existovat pozitivní diskriminace, domnívám se, že před zákony jsme si všichni rovni.

Co byste chtěl v případě zvolení ve svém volebním obvodu změnit, s jakými prioritami jdete do voleb?
Myslím, že na tuto otázku odpovídám již v předchozí odpovědi. Největší problémy Olomouckého kraje jsou zároveň pro mne i mými volebními prioritami a věcmi, které bych chtěl změnit.

Do života v ČR stále více zasahují nařízení z Bruselu. Jaký je váš vztah k EU?
V dnešní podobě je pro mne EU institucí, která má výrazný demokratický deficit. Jeho jediným, občany voleným orgánem je Evropský parlament. Ostatní orgány jsou složeny z úředníků či politiků, kteří jsou do něj dosazeny především jeho členskými státy. Nařízení Bruselu jsou často spíše ideologická než skutečně odborná. Příkladem z poslední doby je Green Deal a z něj vycházející dokument Fit for 55, který plánuje například do roku 2035 ukončit v EU výrobu vozů se spalovacími motory a nahradit je elektromobily.

Nepopírám nutnost reakce na klimatické změny a snížení uhlíkové stopy, ale domnívám se, že jsou mnohem výraznější znečišťovatelé ovzduší než automobily. A pro Českou republiku, jejíž hospodářství je závislé na automobilovém průmyslu, by to mohlo znamenat ohrožení desítek tisíc pracovních míst a ztrátu desítek miliard korun. Já osobně, když přihlédnu k nespokojenosti občanů s EU, bych byl pro vypsání referenda o dalším setrvání ČR v EU.

Ve kterých výborech Sněmovny byste v případě zvolení chtěl pracovat?
Vzhledem k mému ekonomickému vzdělání by se jednalo patrně nejlépe o výbor rozpočtový či hospodářský, praktické zkušenosti bych mohl uplatnit i v kontrolním výboru či výboru pro sociální politiku.

ČR se při vstupu do EU zavázala k přijetí eura, což může být citelný zásah do ekonomiky i běžného života občanů. Hlasoval byste pro případné vyhlášení referenda k této otázce, pokud by to legislativa v daném okamžiku umožňovala?
KSČM je dlouhodobě proti zavedení eura, nositelem této myšlenky skutečně není, jak se nás snaží přesvědčit pan Okamura a jeho SPD. Takže v této otázce mám poměrně jasno a vzhledem k té skutečnosti, že KSČM prosazuje, opět dlouhé roky, zavedení institutu obecného referenda, neměl bych nic proti referendu o přijetí eura, potažmo zachování české koruny. Ale jak jsem naznačil, než vypisovat speciální referenda, přikláněl bych se k tomu, aby Poslanecká sněmovna již konečně schválila zákon o obecném referendu. Na jeho základě by se pak mohlo na žádost určitého počtu občanů ČR, poslanců či senátorů vyhlásit referendum ke konkrétním otázkám.

Nedávné události v Afghánistánu podpořily dlouhodobou snahu KSČM o vystoupení ČR z paktu NATO. Co konkrétního byste podnikl, aby nezůstávalo jen u prázdných proklamací?
Opět jsme u otázky referenda. Domnívám se, že jde o strategickou otázku a otázku naší bezpečnosti, a měli by o ní tedy rozhodovat občané naší republiky. Já osobně jsem pro vystoupení z NATO, jde podle mého názoru o agresivní vojenský pakt, který je především nástrojem politiky USA. Právě události v Afghánistánu ukázaly, že vláda dosazená USA a později tzv. demokraticky volena občany této země, byla jen jejich loutkou a nástrojem jejich politiky. Ač jsem k hnutí Talibán více než kritický a jeho režim zásadně odmítám jako zpátečnický a barbarský, ukázalo se, že mnoho Afghánců v něm vidí minimálně možnost, aby skončila dvacet let trvající válka v jejich zemi a mohli žít v míru a relativním bezpečí.

Co je vaší největší zálibou, pokud se zrovna nevěnujete politické práci?
V tuto chvíli mi volební kampaň skutečně zabírá drtivou většinu času a poděkování patří mé manželce a mé rodině za trpělivost, kterou se mnou v těchto několika měsících má. Ale k vaší otázce. Mou největší zálibou je naše devítiměsíční fenka leonbergera Zara, ta mi vždy dokáže zlepšit náladu. Ono když na vás skočí 40 kilogramů živé váhy, obejme vás tlapkami a začne olizovat, je to skutečně zážitek. Ale aby to nevypadalo, že je nevychovaná, není tomu tak. Jezdíme s ní na výstavy a musím říci, že je vždy úspěšná, naposledy obsadila dvakrát druhé místo ve své kategorii dorostu.

Autor: 
Jiří NUSSBERGER
Zdroj: 
Haló noviny, 6. 10. 2021