Aktuality

8. 10. 2020
Po několikaleté pauze se nám podařilo obnovit občanskou (právní poradnu) při OV KSČM Prostějov. Poradna bude fungovat jednou za 2 měsíce, vždy ve středu od 15:00 do 17:00 hod. v prostorách OV KSČM, Lidická  1873/35, Prostějov. Do poradny je potřeba se vždy předem objednat na určitý čas.
6. 10. 2020

KSČM v Olomouckém kraji na doporučení okresních organizací v Olomouci, Šumperku, Přerově a Novém Jičíně a kandidáta KSČM ve volebním obvodu č. 63 – Přerov Miroslava Raindla vyzývá voliče KSČM stejně jako své členy a sympatizanty, aby ve II. kole voleb do Senátu PČR v Olomouckém kraji nerezignovali na své volební právo. Přijďte odevzdat svůj hlas již tento pátek a sobotu tj.

4. 10. 2020

Dovolte mi poděkovat vám všem, kteří jste volili KSČM a pomáhali nám v předvolební kampani, stejně jako našim členům a sympatizantům. Velice si toho cením. Bohužel se nám však nepodařilo obhájit ani 7 dosavadních mandátů, ale ani své zastoupení v Zastupitelstvu Olomouckého kraje. To nám však nezabrání v tom stát dále na vaší straně a pomáhat vám tak jako doposud.

1. 10. 2020

Ten šok ze změny prostředí si těžko představit větší. Z velkoměsta, jakým je bezpochyby naše hlavní město, do malé obce „kdesi na Moravě“, jak se v Praze rádo říkává. Přesto se Ludvík Šulda adaptoval rychle, snadno, a dokonce ve znalosti místopisu trumfne kdejakého našince.

29. 9. 2020

Naší společností sice aktuálně hýbe pandemie koronaviru, ale aktuálních témat, které pálí obyčejné lidi, je mnohem více. Po více než třiceti letech je stále větší módou zatracovat vše, co tady bylo před rokem 1989, jenže mnoho ze svědomité práce našich předků je možné aplikovat k řešení současných problémů.

26. 9. 2020

Zdraví představuje základní hodnotu a potřebu v životě jedince i společnosti. Je zajímavé , že člověk si to většinou uvědomí až když stojí tváří v tvář vážným zdravotním problémům - vlastním, nebo lidí blízkých... Často je bohužel existencí této zkušeností limitován pohled jedince na zdravotnictví jako celek a bohužel i na zdravotníky...

24. 9. 2020

Vzdělávání je proces všestranné humanizace člověka a kultivace člověka. Je to celoživotní proces. Rozvíjí vzdělanost člověka, je to dobrá hra, při které žák a student poznává, jak funguje svět. Vzdělávání je zaměřeno na společenské a individuální požadavky a potřeby člověka. Tvoří ho systém poznatků, činností a dalších kvalit, které si má člověk osvojit.

23. 9. 2020

V souvislosti s vládním rozhodnutím ze dne 12. března 2020 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR a jeho prodloužením v souvislosti s epidemií tohoto viru označovaného jako SARS-CoV-2 do 17. května 2020 se krajský rozpočet ocitl pod silným finančním tlakem.

22. 9. 2020

Čísla nemocných na Covid-19 se raketově zvyšují. Na jaře vláda za cenu téměř úplného zmrazení ekonomiky dosáhla stavu, kdy jsme patřili k evropským premiantům. Jenže před prázdninami se vláda Andreje Babiše věrna jeho populistickému chování začala chovat tak, jako by již Covid-19  nebyl žádný problém.

20. 9. 2020

Lázně... Pokud se budete ptát, kdo jaké zná, většina bude bez váhání jmenovat Mariánské lázně, Karlovy vary a Františkovi lázně. Mnozí si vzpomenou na Luhačovice. Troufám si tvrdit, že jen výjimečně uvedou jiná lázeňská centra. Přitom v našem Olomouckém kraji máme silná lázeňská centra.

17. 9. 2020

Ano, v zájmu férovosti mluvme raději o snaze, protože kompletní obnova našeho venkova na úroveň, které především díky rozvinuté zemědělské výrobě dosahoval před rokem 1989, je vzhledem k objektivním skutečnostem těžko představitelná. Vstup do Evropské unie naše zemědělství těžce poškodil. To mělo samozřejmě za následek i proměnu venkova jako takového.

15. 9. 2020

VIzitka Českého rozhlasu představující priority volebního programu KSČM pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje ústy vedoucího kandidáta Ludvíka Šuldy. ZDE

14. 9. 2020

Senioři jsou v současné společnosti v mnoha případech pojímáni jako ti, kteří neoprávněně čerpají státní prostředky na úkor dalších potřebnějších odvětví a hlavně na úkor mladých lidí.

11. 9. 2020

Ústavní výchova v České republice je opakovaně diskutovaná, ať mezi odbornou i laickou veřejností, tak ve sdělovacích prostředcích. Faktem však zůstává, že bez zařízení pro výkon ústavní výchovy se neobejdeme.

10. 9. 2020

ROZHOVOR vedoucího kandidáta KSČM do Zastupitelstva Olomouckého kraje pro Parlamentní listy.

8. 9. 2020

Doprava je charakterizována jako činnost spjatá s cílevědomým přemisťováním osob a hmotných předmětů v nejrůznějších objemových, časových a prostorových souvislostech, za použití různých dopravních prostředků a technologií.

6. 9. 2020
Odpověď Ludvíka Šulda, vedoucího kandidáta KSČM pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje na anketní otázku deníku Haló noviny
 

Co je největším úspěchem zastupitelů KSČM Olomouckého kraje v končícím volebním období?

4. 9. 2020
Odpovědi vedoucího kandidáta KSČM do Zastupitelstva Olomouckého kraje Ludvíka Šuldy na otázky platformy Kreativní Olomouc
 

V čem vidíte největší potenciál rozvoje kulturního sektoru a kulturních a kreativních průmyslů v Olomouckém kraji?

1. 9. 2020

Pocit bezpečí, veřejný pořádek. To je jeden z nejdůležitějších aspektů spokojeného života občana v dané lokalitě. V našem volebním programu KSČM do krajských voleb v Olomouckém kraji jsme mysleli na vše, co se týká občana a jeho spokojenosti v této velmi důležité oblasti.

26. 8. 2020

Odpovědi vedoucího kandidáta KSČM pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje Ludvíka Šuldy na anketní otázky ČTK o věcech, které se Olomouckého kraje bezprostředně dotýkají a o názorech a návrzích KSČM na jejich řešení.

21. 8. 2020

Olomoucký kraj je zcela určitě jedním z nejkrásnějších krajů České republiky, najdeme v něm nejen nížiny, především v oblasti úrodné Hané, ale i vrchoviny a na jeho severu hory v podobě Jeseníků. Musíme se však zamyslet, zda se k naší krajině umíme i chovat. Osobně si myslím, že tolik ohleduplní k ní nejsme. Zvykem se stalo, že místo staveb hal a různých montoven na tzv.

11. 8. 2020

Českem dnes hýbe tragédie v Bohumíně, kdy společná oslava se proměnila v drama se smutným koncem. A útočila blízká osoba přítomných oslavenců. Je to obrovské neštěstí, když umírají lidé zejména malé děti.

1. 8. 2020

Byl jsem osloven některými novináři, abych sdělil svůj názor na současnou situaci ve Statutárním městě Přerově v souvislosti s incidenty mezi romskou menšinou, které zde v poslední době eskalovaly.  I když jsem z Hranic, mám k Přerovu blízko. Moje maminka pochází z Bochoře, stařeček dělal za války cestáře, když udržoval silnici z Bochoře do Přerova. Bojoval v I.

21. 7. 2020

Po dvaceti letech, co francouzští vlastníci ovládli provozní vodohospodářskou společnost obchodující na Šumpersku s vodou, se naskýtá těmto obcím, vč. samotného Šumperku možnost získat tuto provozní soustavu zpět pod svá křídla a ušetřit tak stamiliony korun. Na mnoha místech v republice došlo především v 90. letech 20.

Stránky