Občané Olomouckého kraje mají nárok na víc

7. 10. 2021

Jako jeden z největších problémů Olomouckého kraje vnímám zhoršující se dopravní situaci v našem kraji. Ta souvisí nejen se stále nedostavěnou částí dálnice D1 u Přerova, ale i s chybějícími obchvaty měst a obcí, neustále a opakovaně opravovanými silnicemi, ale i špatným stavem vozovek a mostů především ve vlastnictví kraje. Nejde však jen o silniční dopravu, ale i železniční spojení jednotlivých částí našeho kraje. Ukazuje se to především na těžké dostupnosti okresu Jeseník, ale i některých částí Šumperska. Dostupnost těchto dvou okresů by se zcela jistě zlepšila dlouho plánovaným a stále nerealizovaným tunelem pod Červenohorským sedlem.

S lepší dopravní dostupností našeho kraje a jeho jednotlivých částí souvisí jeho atraktivnost pro zaměstnavatele, ale i turisty. Náš kraj, to jsou nízké mzdy a neustálé zaostávání životní úrovně našich občanů za většinou krajů České republiky, v pomyslné tabulce Olomoucký kraj stále stojí někde na jejím konci, třetí či čtvrtý od konce. Řešení podle nás spočívá v lepší a dostupnější silniční a železniční dopravě, s preferencí té hromadné; cenově dostupném a kvalitním bydlení; vodních zdrojích v rukou obcí, krajů či státu; čistírnách odpadních vod v každé obci; ekologicky šetrném zpracování komunálního odpadu; trvale udržitelné výrobě elektrické energie, vč. jaderné a jejím kvalitním přenosu či rychlém a finančně dostupném internetu. Spolu se vzdělanými a zručnými občany, kterými náš kraj disponuje, by to byl potřebný základ pro to přivést do našeho kraje, především do oblastí Prostějovska, Šumperska a Jesenicka firmy s vyšší přidanou hodnotou, které našim občanům nabídnou i podstatně vyšší mzdy.

Dalším důležitým faktorem tohoto rozvoje je také otevření plnohodnotných vysokoškolských oborů technického zaměření a podpora vzniku a rozvoje inovačních programů pro firmy. V neposlední řadě může pomoci i větší podpora cestovního ruchu s důrazem na budování potřebné infrastruktury, avšak s ohledem na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Každý okres našeho kraje má své historické památky, krásné přírodní scenérie a bohaté kulturní tradice, na těch je možno stavět a dále je rozvíjet ve prospěch rozvoje našeho kraje jako celku.

 Volba KSČM je naše šance na nový začátek, na prosperující Olomoucký kraj.

Autor: 
Ludvík Šulda, vedoucí kandidát KSČM pro volby do PS PČR v Olomouckém kraji