Než se Hanák rozkévá, tož to trvá. Ale až se rozkévá, tož se už nezastaví. Aneb, proč kandiduji do poslanecké sněmovny

5. 10. 2021

Trocha hanáčtiny snad nikomu neuškodí. Dlouho mi trvalo, než jsem dozrála do stavu, kdy jsem řekla dost remcání. Je čas něco dělat a tak jsem souhlasila, když mi KSČM nabídla místo na kandidátce Olomouckého kraje do voleb do PS ČR. Je tolik problémů, které trápí nejen mně, ale i spoluobčany v širokém okolí.  Když se přátelé dověděli, že kandiduji do PS ČR, tak se ptali, co mě k tomu vedlo a co tím chci dokázat.

K tomu uvádím následující: Celý život jsem pracovala v Oděvním průmyslu n. p. Prostějov a pohybovala se v oděvnictví. Prošla jsem různými pracovními pozicemi od krejčové přes mistrovou na dílně, pracovala jsem jako technolog a dopracovala jsem se až na pozici ředitelky pobočného závodu v Příkazích. Mezi tím jsem vystudovala vysokou školu, samozřejmě se zaměřením na oděvní výrobu. Práce s lidmi je velmi zajímavá a náročná. I když pracujete s 25 nebo 150 lidmi, znáte jich většinu jménem, časem znáte osudy některých zaměstnanců, jejich problémy, jejich radosti a také to, co je štve a co by chtěli změnit. Mně ovšem nejvíce vadilo, že švadleny pobíraly roky minimální mzdu a s minimální mzdou odcházely do důchodu. Z tohoto základu se jim vypočítala výše důchodu, proto je velká část důchodců, kteří mají důchod pod 10 000,- Kč anebo max. do 12 000,- Kč měsíčně. A to se musí změnit.  Někomu se může zdát, že se až moc zastávám těchto pracovníků. Jedná se především o ženy, které i dnes pobírají minimální mzdu, ale také ženy matky samoživitelky. Nezasvěcený pozorovatel může konstatovat, že jsou to jenom šičky. To se ovšem mílí. Jedná se dnes o kvalifikované pracovníky, kterých je na trhu práce nedostatek. Kvalifikovaná a odborná práce by se měla adekvátně odměnit. Kdyby práci švadleny vykonávali muži, jistě by jejich plat překročil hranici 25 000,- Kč.   Celý život odváděli daně a nyní si z minimální mzdy mají šetřit na důchod. To snad vládnoucí garnitura nemůže myslet vážně. Důchodci z řad těchto pracovníků obrací každou korunu a bude to ještě horší. Potom slyší, jak se ve vládě mrhá miliony nebo miliardami ročně a přitom není na odpovídající důchody. I když se důchody zvyšují, vadí mi, že důchodci nedostanou avizovanou částku, neboť se jedná o průměrnou částku. To znamená, že důchodci s malým důchodem dostanou méně, než ti co mají vyšší důchod. Z toho plyne závěr, že kdo má málo, dostane málo a kdo má hodně, dostane hodně. Důchodci bděte!

I to je důvod, proč bych se chtěla angažovat v sociální oblasti. Možná jsou to životní zkušenosti, které mě naučily naslouchat druhým a věřte mi, není to vždy snadné.  Je to vlastnost, která chybí mnoha dnešním politikům, i když tvrdí, že naslouchají. Pokud by naslouchali, nemohli by plodit spousty zmatečních zákonů a různých nepotřebných předpisů a vyhlášek a hlavně vyhazovat zbytečně spoustu peněz na tyto nesmyslné předpisy. Do sociální oblasti patří i bydlení. Není možné, aby obce prodávaly svůj bytový fond. Ba naopak. Je nutné udržovat obecní byty a pravidelně investovat do jejich oprav. Téměř 30 roků se mnohdy neprováděla žádná údržba a tak se obce bytů zbavují. Bydlení se stává pro mladé rodiny nedostupné a nedostatek bytů způsobuje v některých lokalitách postupné vylidňování obcí.  

Další oblast, která mě trápí, je památková péče. Kulturní památky se nechávají chátrat a potom se žádá o milionové dotace, aby se mohly opravit. Někdy už se nedají zachránit. Bohužel mezi chátrající historické stavby v mnoha případech patří i sakrální stavby, které byly církvi před řadou let vráceny. Co dělá církev pro jejich obnovu a záchranu? Rozhodně nesmíme zapomínat ani na ochotnická divadla, na rozvoj vesnických knihoven i na spolkovou činnost občanů na venkově i ve městech. Mnohá kulturní střediska se prodala, i když byla v řadě případů vybudována občany v rámci tzv. akce Z. Oblast kultury je velmi široká a je stále co zlepšovat i v podporování šikovných spoluobčanů, kteří se nejen zajímají o kulturu v různých formách, ale též se aktivně podílejí vlastními silami a financemi na rozvoji kultury ve svých obcích, městech a krajích.

 Někdy mám pocit, že mnozí poslanci i členové vlády jsou odtrženi od běžného života dnešního člověka, dnešní rodiny, kteří žijí více než 50 km od Prahy. Že si také neuvědomují, že i na Moravě nebo v Beskydech žijí občané naší země. Nemohu opomenout ani Hanou, která byla dříve mimo jiné i obilnicí naší republiky. Dnes máme na úrodné zemi postavené supermarkety, sklady, montovny a asfaltová parkoviště. Tak se udržuje voda v krajině! Nepomohou milionové dotace na podporu zadržení vody v krajině, když mizí půda, do které by voda vsakovala. Nejen beton, ale i způsob hospodaření dnešních zemědělců má vliv na zadržení vody. Velkým zemědělským podnikům se s klidem povolí využívat vodu z hloubkových vrtů, až 80 metrů hlubokých, bez ohledu zda občané v okolí nepřijdou o vodu ve svých studních. A zdroje pitné vody se raději prodaly zahraničním firmám – občane plať! A zisky se raději odvedou do zahraničí. Kladu si otázku, kdo za to může.

Je toho hodně, co mám na srdci a co mě vedlo ke kandidatuře do Poslanecké sněmovny ČR. Nechci nikomu slibovat, že to či ono zařídím. Pokud bych dostala důvěru a byla zvolena, budu se snažit plnou silou pracovat v zájmu občanů naší země.

 Jsem obyčejná ženská z vesnice a chtěla bych se zastat a podpořit obyčejné spoluobčany a obyčejné lidi. Nepotrpím si na vzletná hesla a hromadu slov, která téměř nikomu nic konkrétního neřeknou. Chci bojovat o každý hlas, který mě podpoří a tím by mi umožnil prosazovat zájmy nás obyčejných občanů této krásné země v poslanecké sněmovně. A že je naše země krásná o tom snad nemusím nikoho přesvědčovat. A přála bych si, aby zůstala krásná pro budoucí období i pro další pokolení. Myslíte si, že je to přání nesplnitelné. Není. S vaší pomocí se budu ráda aktivně podílet na zvelebování naší země pro lepší, zdravý a spokojený život všech spoluobčanů. 

Autor: 
Jiřina Volková, kandidátka KSČM do Poslanecké sněmovny v Olomouckém kraji