Volební program 2020

6. 8. 2020

NASTARTUJEME KRAJ

PRIORITY VOLEBNÍHO PROGRAMU KSČM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE

 

 • Budeme v kraji dobrými hospodáři, nebudeme majetek rozprodávat jak pro zisk nadnárodních korporací, tak i jednotlivců!
 • Po zkušenostech s pandemií budeme revidovat sestavení efektivního krizového plánu kraje a zavedení povinnosti se jím řídit pro instituce, podniky i občany.
 • Budeme prosazovat podporu občanů postižených ekonomickými následky krizových opatření zřízením fondu kraje na podporu občanů i malých podniků.
 • Zvýšíme péči o naše životní prostředí s cílem kompenzovat dopady klimatických změn a nárůstu turistického ruchu. Ochrana krajiny, vody, půdy a lesů je na prvním místě!
 • Zdravý kraj znamená zdravé ovzduší, snížíme zamoření ovzduší kraje škodlivými emisemi.
 • Turista musí mít vypěstovaný vztah k přírodě!
 • Budeme prosazovat zadání projektů pro zadržování vody na horním toku Moravy a Bečvy pro obnovu podzemních vod a přivaděče vody pro velká města Hané.
 • Budeme prosazovat fungování a rozvoj zemědělské výroby s cílem navýšení soběstačnosti v zásobování kvalitními potravinami.
 • Převedeme služby zajišťované z veřejných prostředků (vodovody a kanalizace, doprava, údržba silnic aj.) do rukou organizací zřízených obcemi či krajem, chceme kvalitu za efektivní cenu!
 • Kvalitní a dobře navazující veřejná doprava bez dalšího zdražování! Budeme prosazovat žákovské jízdné zdarma pro žáky základních a středních škol v rámci Olomouckého kraje. Doprava do škol nesmí zatěžovat rodinný rozpočet.
 • Nedopustíme dopravní kalamity při opravách, i na krajských silnicích pojedeme bez výtluků a nouzového záplatování!
 • Stop privatizaci či likvidaci zdravotnických zařízení! Posílíme terénní sociální služby pro seniory a handicapované.
 • Budeme prosazovat navýšení kapacit domovů pro seniory a sociálních léčeben, budování domovů a penzionů pro seniory nejen ve městech, ale i na venkově.
 • Bezpečnost občanů prioritou, žádní nelegální migranti na území kraje!
 • Podpoříme výstavbu obecních bytů z veřejných prostředků s dostupnou výší nájemného.
 • Zasadíme se o rozvoj veřejného školství, technických a učňovských oborů.
 • Podpoříme rozvoj a výstavbu sportovišť v malých obcích a na venkově, zárukou mládežnického sportu musí být kvalitní trenéři.
 • Kulturu stavíme na regionálních tradicích, podpoříme zapojení mladé generace.