Kandidáti KSČM do krajského zastupitelstva

vedoucí kandidát v Olomouckém kraji
předseda OV KSČM Olomouc
zaměstnankyně správy železnic
člen Rady města Hranice
speciální pedagožka
obchodní zástupkyně

 

 

 

 

 

Volební program Olomouckého kraje 2020

NASTARTUJEME KRAJ

PRIORITY VOLEBNÍHO PROGRAMU KSČM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE

 

 • Budeme v kraji dobrými hospodáři, nebudeme majetek rozprodávat jak pro zisk nadnárodních korporací, tak i jednotlivců!
 • Po zkušenostech s pandemií budeme revidovat sestavení efektivního krizového plánu kraje a zavedení povinnosti se jím řídit pro instituce, podniky i občany.
 • Budeme prosazovat podporu občanů postižených ekonomickými následky krizových opatření zřízením fondu kraje na podporu občanů i malých podniků.
 • Zvýšíme péči o naše životní prostředí s cílem kompenzovat dopady klimatických změn a nárůstu turistického ruchu. Ochrana krajiny, vody, půdy a lesů je na prvním místě!
 • Zdravý kraj znamená zdravé ovzduší, snížíme zamoření ovzduší kraje škodlivými emisemi.
 • Turista musí mít vypěstovaný vztah k přírodě!
 • Budeme prosazovat zadání projektů pro zadržování vody na horním toku Moravy a Bečvy pro obnovu podzemních vod a přivaděče vody pro velká města Hané.
 • Budeme prosazovat fungování a rozvoj zemědělské výroby s cílem navýšení soběstačnosti v zásobování kvalitními potravinami.
 • Převedeme služby zajišťované z veřejných prostředků (vodovody a kanalizace, doprava, údržba silnic aj.) do rukou organizací zřízených obcemi či krajem, chceme kvalitu za efektivní cenu!
 • Kvalitní a dobře navazující veřejná doprava bez dalšího zdražování! Budeme prosazovat žákovské jízdné zdarma pro žáky základních a středních škol v rámci Olomouckého kraje. Doprava do škol nesmí zatěžovat rodinný rozpočet.
 • Nedopustíme dopravní kalamity při opravách, i na krajských silnicích pojedeme bez výtluků a nouzového záplatování!
 • Stop privatizaci či likvidaci zdravotnických zařízení! Posílíme terénní sociální služby pro seniory a handicapované.
 • Budeme prosazovat navýšení kapacit domovů pro seniory a sociálních léčeben, budování domovů a penzionů pro seniory nejen ve městech, ale i na venkově.
 • Bezpečnost občanů prioritou, žádní nelegální migranti na území kraje!
 • Podpoříme výstavbu obecních bytů z veřejných prostředků s dostupnou výší nájemného.
 • Zasadíme se o rozvoj veřejného školství, technických a učňovských oborů.
 • Podpoříme rozvoj a výstavbu sportovišť v malých obcích a na venkově, zárukou mládežnického sportu musí být kvalitní trenéři.
 • Kulturu stavíme na regionálních tradicích, podpoříme zapojení mladé generace.