J. Nekl: Občané Přerovska dýchají zdraví škodlivý vzduch

28. 9. 2017

Je doloženo, že nejzávažnější zdravotní obtíže způsobují imise polétavého prachu PM10, PM2,5 a BaP (benzo(a)pyren). Zejména imise BaP jsou silně karcinogenní a vznikají mezi jiným i ve výfukových plynech. Ve všech těchto ukazatelích byl 24hodinový imisní limit podle posledních údajů překračován i v Olomouckém kraji, stejně tak zde byl překročen roční limit pro BaP.  V rámci kraje na více jak 58 % území dochází k překračování limitů alespoň u jedné látky. Mezi nejvíce postižené patří Přerovsko – samotné okresní město z bezmála 50 000 občany a celá spádová oblast s více jak 100 000 obyvateli. A to nejen u výše jmenovaných škodlivin, ale také u přízemního ozónu. Polétavý prach a BaP souží občany i díky stále nedořešené dopravní situaci.

Dvacetileté čekání na dokončení směšných 21 km dálničního obchvatu kolem Přerova z Říkovic do Lipníka nad Bečvou má za výsledek, že dnes a denně se před Přerovem a v samotném centru města tvoří nekonečné kolony těžkých nákladních a osobních vozů. V době podzimní inverze, která brzy nastane, je pohled na Přerov smutný.  Nad městem se vznáší šedomodrá mlha a město vyhlašuje varování pro občany.  Již se zdálo, že situace bude brzy vyřešena. Stavba dálnice z Přerova do Lipníka byla zahájena a v roce 2018 měl být zahájen i úsek Říkovice – Přerov. A jako vždy se do problému vložila nikým nevolená, nikomu neodpovědná nezisková organizace. Tentokrát Děti Země se sídlem v Brně.  Jde jim prý o zachování životního prostoru pro asi 26 druhů živočichů. Mezi nimi je jich mnoho, u kterých je ohrožení minimální.

To, že na tomto území žije velmi ohrožený živočich, člověk, jim je asi lhostejné. Proti opětovnému vstupu do stavebního řízení této neziskové organizace se v Přerově zvedla vlna odporu. Může to totiž znamenat, jak to známe z jiných liniových staveb, že se kousek dálnice bude stavět ještě řadu let.  Jsem pro, aby se občanská veřejnost aktivně účastnila projednávání všeho, co si myslí, že by mohlo ohrozit kvalitní život. Ale když už je jednou rozhodnuto, je třeba se podřídit a brát ohled především na většinový zájem a potřeby převažujícího počtu lidí. A zdravé životní prostředí je pádný důvod. Obyvatelé Přerova věří, že jak Olomoucký kraj, tak ministerstvo životního prostředí zajistí vše tak, aby se za dva, tři roky mohlo i v Přerově lépe dýchat.

Autor: 
Josef Nekl, poslanec a kandidát do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (KSČM)
Zdroj: 
Josef Nekl, poslanec a kandidát do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (KSČM)