Prohlášení OV KSČM Přerov a MěR KSČM k rozhodnutí soudu o zrušení územního rozhodnutí pro poslední úsek D1

24. 10. 2020

OV KSČM a MěR KSČM Přerov jsou hluboce znepokojeni s řešením dopravní situace ve městě Přerově. Nesouhlasíme s tím, aby se jednání stále konala bez nás, občanů města, o nás a proti nám.  Dostavba dálnice D1  Říkovice - Přerov, a tím dobudování dlouho očekávaného obchvatu města Přerova se opět rozhodnutím soudu odkládá.

Již řadu let jsme rukojmí několika ekologických organizací, iniciativ a jednotlivců, kteří kladou úzké skupinové zájmy nad zájmy většiny občanů Přerova. Tyto zájmy vedou k trvalému poškozování životního prostředí v našem městě, k neustálým kritickým dopravním situacím, ohrožování našich životů i k ekonomickým škodám. Je potřeba, aby si k jednacímu stolu sedly všechny zainteresované strany a našly společný kompromis, který povede k jedinému, dostavbě dálnice D1. Jako řešení vidíme rovněž definitivní přijetí stavebního zákona, který vyřeší nadřazenost celospolečenského zájmu nad mnohdy nereálnými požadavky jednotlivce či jednotlivců.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme připravili petici, kterou je možno podepsat na OV KSČM Přerov, Palackého 8 a bude distribuována také prostřednictvím sociálních sítí. Přerované, projevme svou nespokojenost a zároveň i soudržnost. Vyzýváme ke spolupráci i občany okolních okresů a orgány kraje.

Po skončení mimořádně situace v ČR jsme připraveni s podpisovými archy petice vyjít mezi občany nejen Přerova, jsme také připraveni k hlasitému veřejnému vyjádření naší občanské nespokojenosti a podpoře iniciativy: „Za obchvat města Přerova“.

 

V PŘEROVĚ 21. října 2020

Zdroj: 
OV KSČM Přerov